HomeCraftsCraft BasicsFelt Sheets and ShapesKunin Felt Presto Peel & Stick FeltKunin Felt Presto Peel & Stick Felt - Orange, 9'' x 12''

Kunin Felt Presto Peel & Stick Felt - Orange, 9'' x 12''

Item #:24296-4513
View Product Details
click image to zoom in
Kunin Felt Presto Peel & Stick Felt - Orange, 9'' x 12''
Kunin Felt Presto Peel & Stick Felt - Orange, 9'' x 12''

Save For Later

  • My Wishlist(s)
  • My Blick U List(s)

Product Details

Color:
Orange
Size:
9'' × 12''